معرفی شرکت

عضو انجمن مدیران مالی اصفهان، عضو انجمن حسابداران رسمی ایران، کارشناس عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مشاور و وکیل امور مالیاتی، کارشناس رسمی قوه قضاییه، وکیل کلیه امور مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی(شرکت ها)، مشاور در امور مالیات های مستقیم و ارزش افزوده، دارای بیش از ۱۲ سال سابقه مدیریتی در اداره امور مالیاتی اصفهان و دارای بیش از ۸ سال سابقه فعالیت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی.

انجام کلیه امورحسابداری وطراحی سیستمهای مالی، انبارگردانی، ارائه خدمات مشاوره مالیاتی از قبیل حسابداری مالیاتی، انجام رسیدگی و بررسی حسابها و اسناد و گزارش های مالی، تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشات مالی، تنظیم اظهارنامه های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده، تهیه دفاترقانونی، تهیه انواع طرح های توجیهی اقتصادی، فنی و مالی برای کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی، مشارکت و مشاوره در امور قرارداد بااشخاص حقوقی وحقیقی درداخل وخارج ازکشور، شرکت درمناقصات و مزایدات دولتی و بخش خصوصی ونمایشگاه های داخلی و خارجی، مشاوره در امور تحصیل اعتبار و اخذ وام وتسهیلات ریالی از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و مراجع قانونی سپرده گذاری داخلی و یا خارج ازکشور

  • دارای بیش از ۱۵ سال سابقه حرفه ای خدمات مالی و حسابرسی
  • بیش از 3000 مشتری رضایتمند و پروژه های به پایان رسیده
  • دسترسی آسان و غیرحضوری برای تمامی محصولات