نرخ اظهارنامه اشخاص حقوقی
بدون فعالیت: 1.500.000  1.000.000 ریال
دارای فعالیت: 6.000.000  5.000.000 ریال

۱- مشخصات شخص حقوقی

۲- مشخصات اقامتگاه قانونی

۳- اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی

۴- اطلاعات اختصاصی

۵- ترازنامه

۶- اطلاعات مجوز های تاسیس و بهره برداری

۷- اسامی اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل

۸- اطلاعات دفاتر قانونی : شامل ۱- دفاتر دستی ۲- دفاتر ماشینی (مکانیزه – الکترونیکی)

۹- جزئیات پزیرش بورس سهام

۱۰- درآمدهایی که مالیات آن به صورت مقطوع قبلا پرداخت شده است

۱۱- درآمد های معاف از مالیات

۱۲- استهلاک زیان سنواتی

۱۳- معافیتها و بخشودگی های مالیاتی

۱۴- توسعه ، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی (ماده ۱۳۸ ق.م.م)

۱۵- ثبت کمک های مالی پرداختی

۱۶- صورت سود و زیان

۱۷- گردش حساب سود (زیان) انباشته

۱۸- اطلاعات قراردادها : شامل ۱- قراردادهای پرداختی / صورت وضعیت تایید شده ۲- قراردادهای دریافتی / صورت وضعیت تایید شده

۱۹- اطلاعات فهرست معاملات فصلی ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم

۲۰- موجودی مواد و کالا

۲۱- سرمایه ( به ترتیب بیشترین تعداد سهام / سهم الشرکه)

۲۲- اطلاعات فروش (داخلی و خارجی)

۲۳- بهای تمام شده کالای فروش رفته (داخلی و خارجی)

۲۴- درآمد ناخالص پیمانکاری / ارائه خدمت ( به ترتیب بیشترین درآمد شناسایی شده)

۲۵- بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری / خدمات

۲۶- تعداد کارکنان

۲۷- فهرست صادرات و مابه ازاء دریافتی (در صورت انتخاب گزینه بلی در سوال ۳ جدول اطلاعات اختصاصی باید تکمیل شود)

۲۸- فهرست صادرات و مابه ازاء دریافتی ( در صورت انتخاب گزینه بلی در سوال ۳ جدول اطلاعات اختصاصی باید تکمیل شود)

۲۹- اطلاعات مالک/مالکین (در صورت انتخاب گزینه اجاری در سوال ۱ بخش الف- اطلاعات اختصاصی باید تکمیل شود)

۳۰- اطلاعات سرمایه گذاری خارجی

۳۱- اطلاعات مدیر امور مالی حسابرس مودی

جهت ثبت اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی، پس از وارد نمودن نام کاربری ، رمزعبور و کد رهگیری سامانه ثبت نام، قادر به بارگزاری اطلاعات هویتی خود در اظهارنامه می باشید.

نکته مهم : تاریخ تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقوقی که ۲۹ اسفند ماه پایان سال مالی آن ها است، تا پایان تیرماه می باشد.

تسلیم الکترونیکی اظهارنامه با استفاده از اطلاعات ثبت نام امکان پذیر می باشد بنابراین ضروری است مودیان نسبت به تکمیل اطلاعات، رفع ایرادات احتمالی اقدام نمایند. اطلاعاتی که از طریق سایت دریافت می شوند، قابل ویرایش است.لیکن اطلاعاتی که در سامانه اظهارنامه مالیاتی بارگزاری می شوند، غیر قابل ویرایش می باشند. درصورت لزوم پس از ویرایش اطلاعات و تایید آن، جهت بروزرسانی اطلاعات در سامانه اظهارنامه مالیاتی از گزینه دریافت اطلاعات هویتی استفاده نمایید.

قبل از مرحله تایید نهایی ، نسخه پیش نویس تکمیل شده را از سایت اخذ و به دقت بررسی فرمایید سپس اقدام به تایید، که نهایی و قطعی تلقی می گردد نمایید. ارسال الکترونیکی اظهارنامه به منزله تسلیم قانونی اظهارنامه تلقی خواهد گردید و نیازی به ارائه اظهارنامه چاپ شده به اداره امور مالیاتی ذیربط نخواهد بود.

مودیانی که اظهارنامه خود را با امضای الکترونیکی ارسال می نمایند، در صورتی که پیغام خطا دریافت می نمایند می بایست اطمینان حاصل نمایند که وکالتنامه مالیاتی آنها در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده و همچنین گواهی الکترونیک آنها اعتبار تاریخی دارد.