حساب دفتری در راستای خدمت رسانی رایگان با ارایه امکانات پرداخت تجمیعی قبوض و سبد قبض، استعلام آسان قبض، نمایش کامل جزئیات قبوض، ثبت سوابق پرداختی و ارایه قبض الکترونیکی، عدم پرداخت قبض تکراری و پیگری قبض پرداختی، گامی بلند در راستای حل مشکلات پرداخت قبض برداشته است. با حذف قبوض کاغذی در حسابداری آسان می توانید تمام قبض های خود را بدون نیاز به شناسه پرداخت و شناسه قبض، استعلام و پرداخت کنید. پشتیبانی آنلاین سایت و پشتیانی تلفنی حساب دفتری آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات مخاطبین است.

۲- مدارک مورد نیاز

۱- سال عملکرد

۲- نوع مالیات

۳- مرحله وصول شامل : ۱-تمکین مودی از طریق اظهارنامه ۲- تمکین به برگ تشخیص ۳- توافق با ممیز کل مالیاتی ۴- هیأت بدوی حل اختلاف ۵- هیأت تجدید نظر حل اختلاف ۶- شورای عالی مالیاتی ۷- وصول و اجرا ۸- تبصره ۶ ماده ۱۰۰ (مربوط به مشاغل کم درآمد) ۹- علی الحساب

۴- منبع مالیاتی : شامل ۱- ارث ۲-اتفاقی ۳- اشخاص حقوقی غیر دولتی ۴- حق تمبر ۵- حق واگذاری ۶- درآمد مستغلات اجاره املاک ۷- علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی ۸- منابع متفرقه مستقیم ۹- نقل و انتقال املاک ۱۰- نقل و انقال سهام ۱۱- نهاد ها و بنیاد ها

۵- اصل مبلغ مالیاتی

۶- جریمه

۷- عوارض

۸- سایر مبالغ