اظهارنامه چیست؟

کارنامه مالی یک سال کاری شرکت یا شخص که جهت محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌گردد را اظهارنامه مالیاتی می‌نامند. که بر پنج قسمت است:

۱- اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی: مربوط به هر شخص حقیقی ایرانی است که در دو قالب اظهارنامه انفرادی و مشارکتی قابل‌ارائه بوده و پایان مرداد ماه آخرین‌مهلت تسلیم آن به اداره امور مالیاتی است.

۲- اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی:مربوط به هر شخص حقوقی ایرانی(شرکت ها و موسسات غیر دولتی)  است که تا شیش ماه پس از پایان سال مالی آنها فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.(تاریخ تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقوقی که ۲۹ اسفند ماه پایان سال مالی آنهاست، تا پایان شهریور ماه می باشد.)

۳- اظهارنامه املاک: تمامی افرادی که املاک خود را اجاره داده و از آن طریق کسب درآمد می‌کنند، موظف به پرداخت مالیات هستند. پایان شهریور ماه آخرین موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی املاک است.

۴- اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو: کلیه صاحبان خودرو‌های باری، راه‌سازی، عمومی و تاکسی‌ها موظف‌اند پایان هرسال مالیات درآمد کسب‌شده خود را پرداخت نمایند.

۵- اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده: این نوع اظهارنامه به‌ صورت درصدی از بهای فروش کالاها یا خدمات، در زمان فروش از خریداران اخذ و به‌ صورت دوره‌ای (فصلی) به سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود.