مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می‌شود. ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات-تولید-توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا نهایتا توسط مصرف‌ کننده نهایی پرداخت شود. مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که کلیه عرضه‌ کنندگان کالاها و خدمات (مودیان این نظام مالیاتی) بایستی علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه‌ شده، به‌ صورت درصدی از بهای فروش کالاها یا خدمات، در زمان فروش از خریداران اخذ و به‌ صورت دوره‌ای (فصلی) به سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

برای ثبت نام و ارسال اظهارنامه مورد نیاز سازمان امور مالیاتی مودیان، کافی است با بارگزاری اطلاعات خرید و فروش خود در سایت اقدام کنند.

اطلاعات اظهارنامه ارزش افزوده در شیش دسته زیر آماده و ارسال می گردد:

۱- اظهارنامه ارزش افزوده عادی

۲- اظهارنامه ارزش افزوده سوخت

۳- اظهارنامه ارزش افزوده دخانیات

۴- اظهارنامه ارزش افزوده آلایندگی

۵- اظهارنامه ارزش افزوده ویژه شماره گذاری خودرو

۶- اظهارنامه ارزش افزوده ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه (دخانیات و توتون)

۳- مدارک مورد نیاز

فاکتور های خرید و فروش رسمی